Ce înseamnă “brownsville”?

“brownsville” în DEX

  • BROWNSVILLE [brúsvil], oraș în S.U.A. (Texas), port pe stg. lui Rio Grande, la granița cu Mexicul; 299,8 mii loc. (1984, împreună cu Harlinger și San Benito). Șantiere navale. Ind. chimică și alim. (citrice, legume, prelucr. bumbacului). Centru turistic.