Ce înseamnă “brisbane”?

“brisbane” în DEX

  • BRISBANE [brizbein], oraș în E Australiei, port la Oc. Pacific, centru ad-tiv al statului Queensland; 1,22 mil. loc. (1987, cu suburbiile). Nod de comunicații. Centru ind. (asamblări de automobile, șantier naval, mașini agricole, prelucr. petrolului, conserve din carne, produse textile, din piele, zahăr). Export de lînă, carne, zahăr, materii prime. Universitate. Muzee. Întemeiat în 1824 ca loc de detenție.