Ce înseamnă “brienz”?

“brienz” în DEX

  • BRIENZ [bri:nț], (BRIENZER SEE) [brínțɔr zee], lac navigabil în Elveția centrală, străbătut de rîul Aare; 29 km2. Ad. max.: 262 m. Pescuit. Turism.
  • Brienz m. orășel în Elveția, pe malurile lacului cu acelaș nume: 2500 loc.