Ce înseamnă “bremen”?

“bremen” în DEX

  • BREMEN [brémən] 1. Oraș în N Germaniei, port. (29,8 mil. t, 1985) pe Weser, centru ad-tiv al landului cu același nume; 535,1 mii loc. (1988, cu suburbiile). Nod de comunicații. Aeroport. Mari antrepozite. Constr. navale. Ind. siderurgică, constr. de mașini (electrotehnică), chimică, textilă, alim. Domul (sec. 11-13), primărie (sec. 15-17). Muzee. Universitate. Arhiepiscopie din 787. 2. Land în N Germaniei; 404 km2; 662 mii loc. (1988). Cuprinde zona orașului Bremen și avanportul său Bremerhaven.