Ce înseamnă “brebu”?

“brebu” în DEX

  • BREBU 1. Com. în jud. Caraș-Severin, pe Pogăniș; 1.436 loc. (1991). Stație de c. f. Biserică (sec. 18). 2. Com. în jud. Prahova; 8.302 loc. (1991). Expl. de bentonite. Mănăstire ctitorită de Matei Basarab către 1650; restaurată în 1958-1962. Casa domnească adăpostește un muzeu.
  • Brebu n. 1. sat cu ape minerale și mănăstire în județul Prahova, mai sus de Câmpina: 4700 loc.; 2. numele unui munte și al unui sat în jud. Dâmbovița; 3. comună în Maramureș (1290 loc.) și în Banat (1084 loc.).