Ce înseamnă “brahmaputra”?

“brahmaputra” în DEX

  • BRAHMAPUTRA, fl. în China (S Tibetului), NE Indiei și Bangladesh; c. 2.900 km. Izv. de pe versantul de N al M-ților Himalaya, de la 4.864 m alt., sub numele de Matsang, și se varsă în G. Bengal, după ce se unește cu Gangele printr-o deltă comună de c. 80 mii km2. Primește pe diferite sectoare numele de Tsangpo (Yarlung Zangbo Jiang), Dihang ș.a. Navigabil pe 1.290 km. Irigații. Explorat în perioada 1884-1913.
  • Brahmaputra m. mare fluviu al Indiei, ce se varsă în golful de Bengal, la gura Gangelui: 2000 km.