Ce înseamnă “brănișca”?

“brănișca” în DEX

  • BRĂNIȘCA, com. în jud. Hunedoara; 1.751 loc. (1991). Expl. de bazalt. Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva din sec. 17 (în satul Tîrnavița). Stație de c. f.