Ce înseamnă “brănești”?

“brănești” în DEX

  • BRĂNEȘTI 1. Com. în jud. Dîmbovița; 9.513 loc. (1991). Țesătorie; panificație. 2. Com. în jud. Gorj; 2.715 loc. (1991). 3. Com. în Sectorul Agricol Ilfov; 8.053 loc. (1991). Fabrici de conf. (tricotaje din lînă și bumbac) și ulei de in. Piscicultură (iazuri și heleșteie). Stație de c. f. Mănăstirea Pasărea (sec. 18).
  • Brănești pl. sat în județul Ilfov: 3050 loc. Școală de silvicultură.