Ce înseamnă “brăești”?

“brăești” în DEX

  • BRĂEȘTI, com. în jud. Botoșani; 2.197 loc. (1991). Biserică de lemn (sec. 18). 2. Com. în jud. Buzău; 2.796 loc. (1991). Satul B. este atestat documentar din 1655. 3. Com. în jud. Iași; 3.824 loc. (1991).