Ce înseamnă “brădești”?

“brădești” în DEX

  • BRĂDEȘTI 1. Com. în jud. Dolj; 4.746 loc. (1991). Biserică (1751). 2. Com. în jud. Harghita, la confl. rîului Brădești cu Tîrnava Mare; 3.785 loc. (1991). Expl. de nisip cuarțos.