Ce înseamnă “botoșana”?

“botoșana” în DEX

  • BOTOȘANA, com. în jud. Suceava; 4.876 loc. (1991). Vestigii aparțînînd populației trace de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua) și prima epocă a fierului (sec. 9 î. Hr.); o așezare geto-dacică din sec. 2 î.Hr.-2 d. Hr., precum și o importantă așezare a populației daco-romane din sec. 5-7.