Ce înseamnă “bosânci”?

“bosânci” în DEX

  • bosâncí, bosâncésc, vb. IV (reg.) a (se) mocoși, a stărui lent, migălos.
  • BOSANCI, com. în jud. Suceava; 6.700 loc. (1991). Centru pomicol. Biserică de lemn (sec. 18).