Ce înseamnă “borisov”?

“borisov” în DEX

  • BORISOV, oraș în Bielorusia (C.S.I.), pe stg. rîului Berezina, la NE de Minsk; 144 mii loc. (1989). Ind. constr. de mașini (electrotehnică, tractoare), chimico-farmaceutică, sticlărie; instrumente muzicale. Fundat în 1102.