Ce înseamnă “bonțida”?

“bonțida” în DEX

  • BONȚIDA, com. în jud. Cluj, pe Someșu Mic; 4.444 loc. (1991). Topitorie de cînepă. Herghelie. Stație de c. f. Castel (c. 1652), modificat în stil baroc în 1850. Biserică (sec. 13, refăcută ulterior).