Ce înseamnă “bon de miscare a mijloacelor fixe”?

“bon de miscare a mijloacelor fixe” în Dicționarul Contabil

 • document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe între două locuri de folosință ale unității (secție, serviciu, brigadă, atelier, unități subordonate etc.); document de însoțire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la secția sau subunitatea predătoare la cea primitoare; document justificativ de înregistrare în evidența ținută de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosință și în contabilitate

“bon de miscare a mijloacelor fixe” în Dicționarul Juridic

 • Formular tipizat fara regim special. (Cod 14-2-3A)
  Format A5, tiparit pe ambele fete, in blocuri a 100 de file.
  Serveste ca:
  - document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii (sectie, serviciu, brigada, atelier, unitati subordonate etc.);
  - document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la sectia sau subunitatea predatoare la cea primitoare;
  - document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate.
  Se intocmeste in doua exemplare de catre persoana desemnata de compartimentul care dispune miscarea mijloacelor fixe (compartimentul mecanic-sef, energetic-sef, administrativ etc.).
  Circula:
  - la persoana care aproba miscarea mijlocului fix in cadrul unitatii (ambele exemplare);
  - la sectia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) predatoare, pentru semnare de predare de catre responsabilul cu mijloacele fixe si pentru semnare de primire de catre delegatul sectiei, serviciului etc. primitor (ambele exemplare);
  - la sectia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) primitoare (impreuna cu mijlocul fix), pentru inregistrarea in evidenta la locul de folosinta (exemplarul 1);
  - la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea miscarii mijlocului fix (exemplarul 1 ).
  Se arhiveaza:
  - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);
  - la sectia (serviciul, brigada, atelierul, subunitatea) predatoare (exemplarul 2).
  Vezi modelul in Normele Metodologice 0/03 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.