Ce înseamnă “boldești-scăieni”?

“boldești-scăieni” în DEX

  • BOLDEȘTI-SCĂIENI, oraș în jud. Prahova, la 14 km N de Ploiești; 11.834 loc. (1991). Expl. de petrol. Fabrici de geamuri, sticlărie, de celuloză, hîrtie și carton. Orașul s-a format, în 1968, prin contopirea localit. Boldești, atestată documentar din 1778, și Scăieni, menționată documentar din 1581. La scăieni a funcționat, între 1835 și 1836, un falanster înființat de către Theodor Diamant, după modelul preconizat de Charles Fourier.