Ce înseamnă “blida”?

“blida” în DEX

  • BLIDA (EL-BOULAIDA), oraș în N Algeriei, la SV de Alger; 191,3 mii loc. (1983, cu suburbiile). Ind. chimică, poligrafică, alim. Nod de comunicații. Centru comercial (făină, portocale).