Ce înseamnă “blahnița”?

“blahnița” în DEX

  • BLAHNIȚA 1. Rîu, afl. stg. al Dunării; 55 km. Izv. din Platforma Strehaiei. Se mai numește Rogova. 2. Cîmpia Blahniței, cîmpie în SV Olteniei, între marele cot al Dunării (la V) și rîul Drincea (la E), drenată de rîul cu același nume și limitată la N de Platforma Strehaiei. Alt. max.: 123 m. Cereale. Pășuni.
  • Blahniță f. 1. afluent d’a dreapta Gilortului; 2. plasă în județul Mehedinți.