Ce înseamnă “bixad”?

“bixad” în DEX

  • BIXAD, com. în jud. Satu Mare; 7.958 loc. (1991). Expl. de min. complexe. Cherestea. Ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, clorurate, sodice, calcice, magneziene indicate în tratarea afecțiunilor tubului digestiv, hepato-biliare, metabolice și de nutriție. Stație de c. f.