Ce înseamnă “bitinia”?

“bitinia” în DEX

  • BITINIA (BITHYNIA), reg. în NV Asiei Mici. Satrapie persană și apoi regat elenistic (sec. 3-1 î. Hr.). B. a devenit în 74 î. Hr. prov. romană. La Niceea, în B. a avut loc în 325 d. Hr. primul conciliu al bisericii creștine care și-a fixat dogmele, rămase valabile pînă astăzi.
  • Bitinia f. veche țară în Azia Mică, aparține Turciei: nouă sate de aci sunt locuite de Vlahi, numiți Pisticoși («Păstori»), în număr de vr’o 5000 de suflete.