Ce înseamnă “bilant contabil al bancilor comerciale - pasiv”?

“bilant contabil al bancilor comerciale - pasiv” în Dicționarul Financiar-Bancar

  • In PASIV intalnim : 1. Operatiuni de trezorerie si interbancare : Conturi de corespondent si depozite ale banci, Imprumuturi de refinantare de la BNR, Imprumuturi primite de la banci, Valori date in ensiune (reverse repo), Alte pasive de trezorerie si interbancare ; 2. Operatiuni cu clientela : Imprumuturi primite de la clientela financiara, Valori date in pensiune (reverse repo), Conturi curente creditoare, Conturi de depozit-depozit la vedere,- depozit la termen,- depozit colateralizat, Certificate de depozit, carnete si librete de economii, Alte operatiuni pasive cu clientela ; 3.Operatiuni pasive cu titluri : Titluri date in pensiune, Titluri de piata interbancara, Titluri de creanta negociabile, Obligatiuni, alte datorii constituite prin titluri ; 4. Capitaluri proprii si asimilate : Capital social, Prime legate de capital, Fonduri si rezerve, Datorii subordonate, Rezultatul reportat, Rezultatul curent, alte capitaluri proprii ; 5. Alte pasive.