Ce înseamnă “bilant”?

“bilant” în DEX

 • BILÁNȚ, bilanțuri, s. n. Tablou contabil al activului și pasivului unei intreprinderi sau al unei activități financiare pentru o anumită perioadă de timp. ♦ Fig. Rezultatul sintetic al unei activități desfășurate într-o perioadă dată. – Din germ. Bilanz. Cf. it. bilancio.
 • BILÁNȚ s. n. 1. tablou contabil al activului și pasivului unei întreprinderi sau activități financiare, economice etc., la un moment dat. 2. (biol.) sinteză cantitativă a tuturor elementelor primite și cedate de organism. 3. (fig.) situație finală, rezultat al unei acțiuni. (< germ. Bilanz)
 • BILÁNȚ s.n. 1. Situația activului și pasivului unui cont, a unui comerciant sau a unui exercițiu financiar. 2. (Fig.) Situație finală, rezultatul unei acțiuni, al unei întreprinderi etc. [Pl. -țuri. / < germ. Bilanz, cf. fr. bilan, it. bilancio].

“bilant” în Dicționar Român - Englez

 • balance
 • balance sheet
 • balance sheet (total)
  sum (total)
  total

“bilant” în Dicționarul Român - Francez

 • ilan
 • ilan m.

“bilant” în Dicționarul Român - German

 • ilanz

“bilant” în Dicționarul Contabil

 • situatia activului si pasivului unui cont, a unui comerciant sau a unui exercitiu financiar

Care este sinonimul cuvântului “bilant”?

 • BILÁNȚ s. v. estimare, estimație, evaluare.

“bilant” în Dicționarul Juridic

 • Prima treapta in cadrul metodei de cunoastere a contabilitatii si cel mai reprezentativ procedeu prin care se infaptuieste principiul dublei reprezentari a mijloacelor economice existente, la un moment dat, in mod sintetic si generalizat, in etalon valoric, totalitatea mijloacelor economice ale unei unitati.
  Este un document contabil de sinteza care reflecta activul, pasivul si capitalul propriu unei intreprinderi, organizatii sau institutii la incheierea exercitiului financiar, precum si in celelalte situatii prevazute de lege.
  In activ sunt cuprinse mijloacele economice grupate dupa componenta si rolul lor in procesul economic, iar in pasiv, sursele de acoperire a mijoacelor grupate dupa natura sau destinatia lor.
  Bilantul cuprinde toate elementele de activ, datorii si capital propriu grupate dupa natura si lichiditate, respectiv, natura si exigibilitate.
  Caracteristic este faptul ca prezinta, pe de o parte, aspectul concret al mijloacelor economice, iar pe de alta parte sursele lor de formare, precum si situatia lor juridica.
  Constata rezultatul sub forma de profit si pierdere in calitatea sa de variatie a bogatiei intreprinderii determinata de activitatea sa in timpul unui exercitiu financiar. Este convergent si complementar cu contul de profit si pierdere.
  Informatiile despre pozitia financiara sunt, in primul rand, oferite de bilant. Informatiile despre rezultate sunt oferite, in primul rand, de contul de rezultate. Informatiile despre modificarile pozitiei financiare sunt oferite de situatiile financiare prin intermediul unei situatii speciale. Toate interrelationeaza.
  Din punct de vedere economic, bilantul prezinta capitalurile titularului de patrimoniu. capitalurile sunt reprezentate atat sub aspectul originii lor, respectiv resursele (aporturi de capital, rezerve, datorii, beneficii etc.), cat si al modului de utilizare (bunuri economice, creante, pierderi etc.). Astfel este generata ecuatia economica a bilantului:
  Utilizari = Resurse
  pe plan procedural aceasta ecuatie este echivalenta cu ecuatia:
  Active = Pasive
  Bilantul vazut din punct de vedere economic raspunde la intrebari de genul: de unde vin fondurile necesare finantarii necesitatilor intreprinderii, care a fost utilizarea data resurselor.
  Construit din punct de vedere juridic, un bilant reflecta:
  - in activ, drepturile de proprietate si de creanta;
  - in pasiv, datoriile intreprinderii.
  Relatia de baza care decurge dintr-o astfel de interpretare este:
  S = A - D
  in care:
  S = situatia neta;
  A = Active;
  D = datorii fata de terti.
  Structura bilantului, conform Ordinului ministrului finantelor nr. 306 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat in Monitorul Oficial nr. 279 bis din 25 aprilie 2002 este urmatoarea:
  A. Active imobilizate
  I. Imobilizari necorporale
  II. Imobilizari corporale
  III. Imobilizari financiare
  B. Active circulante
  I. Stocuri
  II. Creante
  (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an sunt prezentate separat.)
  III. Investitii financiare pe termen scurt
  IV. Casa si conturi la banci
  C. Cheltuieli in avans
  D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
  E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete
  F. Total active minus datorii curente
  G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
  H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
  I. Venituri in avans
  J. Capital si rezerve
  I. Capital subscris (prezentandu-se separat capitalul varsat si cel nevarsat)
  II. Prime de capital
  III. Rezerve din reevaluare
  IV. Rezerve
  V. Rezultatul reportat
  VI. Rezultatul exercitiului financiar
  Vezi si Bilant contabil, Bilant intermediar.