Ce înseamnă “bhilainagar”?

“bhilainagar” în DEX

  • BHILAINAGAR (BHILAI), oraș în E Indiei centrale (Madhya Pradesh), la E de Nagpur; 490,2 mii loc. (1981, cu suburbiile). Mare combinat siderurgic în centrul unui bazin de huilă, mangan, și min. de fier.