Ce înseamnă “betpak-dala”?

“betpak-dala” în DEX

  • BETPAK-DALA, reg. deșertică în Kazahstan (C.S.I.), între rîul Sarisu (la V) și L. Balhaș (la E); c. 75 mii km2. Depr. plană cu alt. med. 300-350 m și max. de 974 m. Lacuri sărate. Zăcăminte de huilă, gips, min. de fier și plumb, cuarțite, sare, marmură.