Ce înseamnă “berzunț”?

“berzunț” în DEX

  • BERZUNȚ, culme muntoasă, cu orientare NV-SE, situată în E Carpaților Orientali, între Trotuș și Tazlău, alcătuită din fliș. Alt. max.: 990 m (vf. Măgura).