Ce înseamnă “berzovia”?

“berzovia” în DEX

  • BERZOVIA, com. în jud. Caraș-Severin, pe Bîrzava; 4.404 loc. (1991). Stație de c. f. Fabrică de nutrețuri combinate. Castru și așezare civilă romană (sec. 2-3), numită și Berzobis.