Ce înseamnă “benesat”?

“benesat” în DEX

  • BENESAT, com. în jud. Sălaj, pe Someș; 2.034 loc. (1991). Expl. de calcare și balast. Fabrică de cărămidă și țiglă. Stație de c. f. Biserică (sec. 17).