Ce înseamnă “beidaud”?

“beidaud” în DEX

  • BEIDAUD, com. în jud. Tulcea; 1.653 loc. (1991). Importantă cetate fortificată din prima epocă a fierului (sec. 9-7 î. Hr.).