Ce înseamnă “bega”?

“bega” în DEX

  • BEGA, rîu, afl. stg. al Tisei, pe terit. Iugoslaviei; 255 km (din care 180 km în România). Izv. din N M-ților Poiana Ruscă, traversează masivele calcaroase de la Luncani (unde a săpat chei), apoi C. Lugojului și trece prin Timișoara (de aici navigabil în aval). Canalizat (între anii 1728 și 1780) pe 115 km (din care 40 km în România).
  • Bega f. 1. râu în Banat, afluent d’a stânga Temeșului; 2. (Canalul) canal dá lungul râului cu acelaș nume: 30 km.