Ce înseamnă “beaufort”?

“beaufort” în DEX

  • BEAUFORT [bóufɔrt], mare în bazinul Oc. Înghețat, în NV Americii de Nord, la V de ins. Banks și Victoria; 481 mii km2. Ad. med.: 1.004 m; ad. max.: 3.749 m. Salinitate medie: 28,5‰. Una dintre cele mai reci mări de pe glob (temp. medie a apei -1,7ºC). Aici se varsă fl. Mackenzie.