Ce înseamnă “bazna”?

“bazna” în DEX

  • BAZNA (‹ localit. Bazna) s. f. Rasă de porci de culoare neagră și cu o dungă albă în dreptul spetelor. Este crescută pentru producția de carne și grăsime.
  • BAZNA, com. în jud. Sibiu; 4.256 loc. (1991). Expl. de gaze naturale. Panificație. Localit. balneoclimaterică cu ape minerale clorosodice, iodurate, sulfatate și bromurate, indicate în tratarea afecțiunilor reumatismale, neurologice periferice, posttraumatice, ginecologice, endocrine etc. Întrepr. de ambalare a sărurilor de B., difuzate prin rețeaua farmaceutică. Biserică fortificată (sec. 15-16, cu modificări).