Ce înseamnă “bari”?

“bari” în DEX

  • BARI- v. baro-.
  • BARI- elem. baro-.
  • BARI, oraș în SE Italiei (Apulia), port la M. Adriatică; 355,4 mii loc. (1988). Centru comercial și ind. (prelucr. petrolului și lemnului, oțeluri, mat. de constr., produse textile și alim.). Șantiere navale. Universitate. Monumente: biserica San Nicolo și catedrala San Savino (sec. 11-12). Muzee.