Ce înseamnă “barcău”?

“barcău” în DEX

  • BARCĂU, afl. dr. al Crișului Repede. Izv. de sub vf. Ponor din M-ții Plopiș, străbate defileul de la Marca, săpat epigenetic în șisturi cristaline, intrînd în zona de dealuri. În Cîmpia de Vest este îndiguit în mare parte; 160 km, dintre care 118 km pe terit. României.