Ce înseamnă “barboși”?

“barboși” în DEX

  • BARBOȘI, cartier al municipiului Galați. Aici s-a descoperit un castru roman, întemeiat la începutul sec. 2, sediu al unei unități de navigație fluvială pe Dunăre, classic Flavia Moesica, pe locul unei vechi așezări geto-dacice. În jurul lui s-a construit și o importantă așezare civilă și o necropolă. Părăsit la mijlocul sec. 3. Punct fosilier (B.-Tirighina), rezervație naturală.
  • Bărboși pl. 1. târg și stațiune de drum de fier în județul Covurlui spre V. de Galați, locul natal al lui Cuza; 2. pârâu și sat în județul Fălciu: 253 loc.