Ce înseamnă “barabană”?

“barabană” în DEX

  • barabánă f., pl. e (rus. barabán, tarabana, barabánščik, tarabangiŭ; rut. taraban, pol. tarabany). Nord. Darabană. – În sud barabancĭ n., pl. e (d. rus. barabánšcik, tarabangiŭ).
  • barabană f. tobă pentru anunțarea licitațiunilor. [Rus. BARABANŬ].