Ce înseamnă “baltazar”?

“baltazar” în DEX

  • BALTAZAR, Camil (1902-1977, n. Focșani), poet român. Lirică elegiacă și de notație („Vecernii”, „Flaute de mătase”) sau a cotidianului nud („Întoarcerea poetului la uneltele sale”). Memorialistică; traduceri.
  • BALTAZAR, Apcar (Abgar) (1880-1909, n. București), pictor și critic de artă român. Compoziții istorice, portrete, peisaje și scene de gen, evocînd viața mahalalelor („Muza mahalalelor”).
  • Baltazar m. 1. ultimul rege al Babilonului; împresurat de Ciru, făcu un ospăț, la care profană vasele sfinte ale Templului lui Solomon și văzu scris pe zid cuvintele: mene, thekel, phares («cântărit, numărat, împărțit»). Profetul Daniil le tălmăci vestindu-i ruina; în aceeaș noapte Ciru pătrunse în oraș și Baltazar fu ucis (554-538 a. Cr.); 2. fig. ospățul lui Baltazar, masă copioasă, sgomotoasă și prelungită.