Ce înseamnă “balanta de verificare”?

“balanta de verificare” în Dicționar Român - Englez

 • trail balance
 • trial balance

“balanta de verificare” în Dicționarul Contabil

 • documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica, precum si principalul instrument pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare. Balanta de verificare a conturilor sintetice, precum si balantele de verificare ale conturilor analitice se intocmesc cel putin anual, la incheierea exercitiului financiar sau la termenele de intocmire a situatiilor financiare periodice, la alte perioade prevazute de actele normative in vigoare, si ori de cate ori se considera necesar. Cuprinde pentru toate conturile unitatii urmatoarele elemente: simbolul si denumirea conturilor, in ordinea din planul de conturi aplicabil, soldurile initiale sau totalul sumelor debitoare si creditoare ale lunii precedente, dupa caz, rulajele curente debitoare si creditoare, totalul sumelor debitoare si creditoare, soldurile finale debitoare sau creditoare

“balanta de verificare” în Dicționarul Juridic

 • Un procedeu al contabilitatii cu ajutorul caruia, lunar, trimestrial, semestrial sau de cate ori este nevoie, se grupeaza si se sistematizeaza informatiile din conturi, urmarindu-se respectarea principiului dublei inregistrari. Lista tuturor conturilor soldate si nesoldate in Cartea Mare, in care sunt prezentate, in functie de forma, informatii privind soldurile, rulajele si sumele conturilor.
  Balanta de verificare se prezinta sub forma unui tabel in care se inlatura eventualele erori, astfel ca la finele fiecarei luni datele din contabilitate sa fie exacte. Se structureaza sub forma unui tabel in care se inscriu toate conturile folosite in luna respectiva cu inregistrarea principalelor elemente din conturi.
  Dupa conturile pe care le cuprind, deosebim:
  - Balante de verificare sintetice (generale) - se intocmesc la inceputul fiecarei luni, pentru luna expirata, pe baza datelor din conturile sintetice utilizate in acea luna. La nivel de unitate economica se intocmeste lunar, de regula, o singura balanta sintetica;
  - Balante de verificare analitice - se intocmeste separat pentru fiecare cont sintetic care are deschise conturi analitice si permite urmarirea respectarii urmatoarelor corelatii dintre acestea:
  a) suma soldurilor initiale ale conturilor analitice trebuie sa fie egala cu soldul initial al contului sintetic;
  b) suma rulajelor debitoare ale conturilor analitice trebuie sa fie egala cu rulajul debitor al contului sintetic;
  c) suma rulajelor creditoare ale conturilor analitice trebuie sa fie egala cu rulajul creditor al contului sintetic;
  d) suma soldurilor finale ale conturilor analitice trebuie sa fie egala cu soldul final al contului sintetic.
  Dupa numarul de egalitati pe care le cuprind exista:
  1. Balante de verificare cu o singura egalitate;
  2. Balanta de verificare cu doua serii de egalitati - rezulta din combinarea balantei de sume si a balantei de solduri;
  3. Balanta de verificare cu trei serii de egalitati - tabele cu sase coloane in care trebuie sa existe urmatoarele egalitati:
  Totalul soldurilor initiale debitoare = Totalul soldurilor initiale creditoare
  Totalul rulajelor debitoare = Totalul rulajelor creditoare
  Totalul soldurilor finale debitoare = Totalul soldurilor finale creditoare
  4. Balanta de verificare cu patru serii de egalitati.
  Balanta de verificare cu patru egalitati - Cod 14-6-30.
  Balanta de verificare cu trei egalitati - Cod 14-6-30/a.
  Balanta de verificare cu doua egalitati - Cod 14-6-30/b.
  Format A3 (cod 14-6-30 si cod 14-6-30/c) si X4 (cod 14-6-30/a si cod 14-6-30/b), tiparite pe ambele fete, in blocuri a 100 de file si in foi volante (cod 14-6-30/c).
  Serveste:
  - la verificarea exactitatii inregistrarilor;
  - la controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica;
  - la intocmirea situatiei trimestriale a principalilor indicatori economico-financiari, a situatiei lunare a calculului impozitului pe profit si a bilantului anual.
  Se intocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, lunar si ori de cate ori se considera necesar, intr-un exemplar.
  Balanta de verificare cuprinde pentru toate conturile unitatii urmatoarele elemente: simbolul si denumirea conturilor, in ordinea din planul de conturi, totalul sumelor debitoare si creditoare ale lunii precedente, rulajele curente debitoare si creditoare, totalul sumelor debitoare si creditoare, soldurile finale debitoare sau creditoare. Balanta de verificare la 1 ianuarie, in coloanele 2 si 3, se completeaza cu soldurile finale debitoare si creditoare ale lunii decembrie.
  In cazul aplicarii formei de inregistrare "maestru-sah", cand, pentru evidenta sintetica, se utilizeaza Cartea mare (sah) in care se fac numai totaluri lunare, se foloseste formularul cod 14-6-30, cu opt coloane.
  In cazul cand, in Cartea mare (sah), se stabilesc si rulaje cumulate de la inceputul anului sau cand, pentru contabilitatea sintetica se utilizeaza fise de cont pentru operatii diverse, cod 14-6-22 si 'cod 14-6-22/a, se foloseste formularul cod 14-6-30/b cu patru coloane.
  Acest formular poate fi utilizat si in cazul formei de inregistrare "pe jurnale", pentru inscrierea soldurilor din Cartea mare.
  Pentru conturile analitice se poate intocmi numai situatia soldurilor.
  Nu circula, fiind document de sinteza.
  Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  Vezi si Normele Metodologice 0/21 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.