Ce înseamnă “bakony”?

“bakony” în DEX

  • BAKONY [bəcoñ], masiv muntos în Ungaria, lung de 80 km, la N de L. Balaton. Alt. max.: 704 m (vf. Körishegy). Carst. Păduri de stejar și de fag. Expl. de bauxită, cărbune brun și mangan.