Ce înseamnă “băneasa”?

“băneasa” în DEX

  • BĂNEASA 1. Lac antropogen, de baraj, pe valea Colentinei în N municipiului București; 0,45 km2 (din care 0,40 km2 asanat). Loc de agrement și bază pentru sporturi nautice. 2. Com. în jud. Constanța; 5.594 loc. (1991). 3. Com. în jud. Galați; 2.465 loc. (1991). 4. Com. în jud. Giurgiu; 6.498 loc. (1991). Stație de c. f.
  • Băneasa f. sat în județul Ilfov la N. de București, fosta proprietate a familiei Brâncoveanu, cu un palat neisprăvit și o pădurice de preumblare.