Ce înseamnă “băleanu”?

“băleanu” în DEX

  • BĂLEANU, familie de boieri din Țara Românească. Mai importanți: 1. Gheorghe B. (c. 1600-1678) a deținut importante dregătorii, fiind una din figurile reprezentative ale vieții politice din a doua jumătate a sec. 17. 2. Grigore B. (sec. 17-18), boier dregător; adversar al domnului Nicolae Mavrocordat. Conducătorul partidei zise a Bălenilor, ostilă Cantacuzinilor. 3. Emanoil B. (1793-1862, n. Bolintin-Deal, jud. Giurgiu), caimacam (1848 și 1858-1859). Adversar al Revoluției de la 1848.
  • Băleanu (Emanoil) m. Vornic, fost comandant al reînființatei oștiri muntenești în 1831.