Ce înseamnă “bălătău”?

“bălătău” în DEX

  • BĂLĂTĂU, lac de baraj natural în apropiere de Dărmănești (jud. Bacău), pe pîrîul Izvoru Negru, afl. al Uzului. Lacul s-a format prin surparea și alunecarea (în 1983) versantului drept al văii. Supr.: 7 ha; ad. max.: 3,7 m.