Ce înseamnă “băiculești”?

“băiculești” în DEX

  • BĂICULEȘTI, com. în jud. Argeș, pe stg. Argeșului; 6.871 loc. (1991). Conserve de legume și fructe. Fabrică de sucuri naturale. Trei microhidrocentrale. Centru pomicol (meri, peri, pruni). Combinat avicol. Stație de c. f. Biserica mănăstirii Tutana (sec. 16).