Ce înseamnă “băicoi”?

“băicoi” în DEX

  • BĂICOI, oraș în jud. Prahova, pe rîul Dîmbu, afl. al Teleajenului; 20.066 loc. (1991). Expl. de petrol; reparații mecanice; panificație. Complex zootehnic (bovine). Combinat avicol. Biserici (sec. 19). Menționat ca sat în sec. 16. Declarat oraș în 1948.