Ce înseamnă “băbeni”?

“băbeni” în DEX

  • BĂBENI 1. Com. în jud. Sălaj, pe Someș; 2.524 loc. (1991). Expl. de calcare. 2. Com. în jud. Vîlcea; 8.287 loc. (1991). Expl. de petrol. Cherestea; panificație. Fabrică de nutrețuri combinate. Hidrocentrală. Stație de c. f.