Ce înseamnă “bățani”?

“bățani” în DEX

  • BĂȚANI, com. în jud. Covasna; 4.230 loc. (1991). Cetate sătească cu biserică (sec. 15). Reșed. com. este satul Bățanii Mari.