Ce înseamnă “augsburg”?

“augsburg” în DEX

  • AUGSBURG, oraș în S Germaniei (Bavaria), 405 mii loc. (1987, cu suburbiile). Ind. textilă, constr. aeronautice, electronică, chimică. În sec. 14-16 centru comercial-financiar și al umanismului și artei germane. Monumente: vestigii romane, catedrală (sec. 11-15), Biserica Sankt Ulrich und Afra (sec. 15-17), primărie (sec. 17). Muzee. Aici a fost prezentată în 1530 „Confesiunea de la A.”, expunere a tezelor luteranismului, alcătuită de Philipp Melanchton. În 1555 s-a încheiat „pacea religioasă” între principii germani și împăratul Carol V, care confirma deplina independență religioasă a principilor. În 1686 s-a constituit aici Liga de la A. (Olanda, Împăratul german, Spania, Suedia, majoritatea statelor germane și Anglia, din 1689) împotriva Franței.
  • Augsburg n. oraș în Bavaria cu vró 89 200 loc., faimos prin Dieta ținută acolo în 1530, când luteranii prezentară lui Carol Quintu profesiunea lor de credință (Confesiunea din Augsburg); și mai târziu, în 1686, prin Liga din Augsburg, când mai toată Europa se coaliză în contra lui Ludovic XIV. Patria lui Holbein.