Ce înseamnă “athos”?

“athos” în DEX

  • ATHOS (HÁGIÓN ÓROS) 1. Masiv muntos și pen. în Grecia de NE, în Pen. Calcidică. Alt. max.: 2.033 m. 2. Republică monastică, cu regim de departament ad-tiv autonom în cadrul Greciei; 336 km2; 1,5 mii loc. (1981); reșed.: Karyaí. Climă mediteraneană. Numeroase mănăstiri ortodoxe („Marea Lavră”, „Vatopedi” ș.a.), întemeiate cu începere din sec. 9, în care se găsesc valoroase fresce, mozaicuri, sculpturi în lemn, manuscrise rare. Încă din sec. 14 numeroși domni români au reparat, refăcut și înzestrat mănăstiri de la A. La sfîrșitul sec. 16 au început „închinările” de mănăstiri și moșii din Țările Române comunităților grecești de la A., situație curmată de legea secularizării averilor mănăstirești adoptată în 1863 de domnitorul Al.I. Cuza. Importanță religioasă și turistică.
  • Athos m. celebru munte în Turcia (1935 m. înălțime), numit de Greci Aghion-Oros (Sfântul Munte), și de Ruși Sfetagura (Sfânta Agura), acoperit cu vr’o 20 mănăstiri de călugări greci (între cari și una românească), zidite pe promontorii ca niște cetăți cu ziduri și turnuri, formând un fel de republică monacală.