Ce înseamnă “astaŭ”?

“astaŭ” în DEX

  • astáŭ, astătút, a astá v. intr. (lat. astare. V. staŭ). L. V. (numaĭ la Dos.). Staŭ, apar, mă prezent [!]. Asist. V. tr. Aduc la înfățișare – Astătînd, maĭ rar astînd.