Ce înseamnă “arpașu de jos”?

“arpașu de jos” în DEX

  • ARPAȘU DE JOS, com. în jud. Sibiu; 2.939 loc. (1991). Centru pomicol. Stație de c. f. Biserică (sec. 18). Importantă așezare geto-dacică fortificată (sec. 1 î.Hr.-2 d. Hr.).