Ce înseamnă “arnota”?

“arnota” în DEX

  • ARNOTA, mănăstire clădită de Matei Basarab pe teirt. com. Costești din jud Vîlcea, între 1633-1636. Transformată, cu excepția bisericii, la sfîrșitul sec. 17 și în sec. 19. În pronaosul bisericii este înmormîntat domnul ctitor. Muzeu de artă religioasă.
  • Arnota f. mănăstire mare în Județul Vâlcea, așezată cam pe la mijlocul muntelui cu acelaș nume, zidită de Materiu Basarab (1640), unde se află înmormântat (1654).